پژوهش و فناوری - آرشیو

پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی به دنبال شکوفایی حوزه گردشگری در کشور است

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: پژوهشکده گردشگری به دنبال آن است که بتواند از پتانسیلی که دارد، در جهت رشد و شکوفایی علوم انسانی و به طور خاص حوزه گردشگری کشور استفاده کند و به دنبال این است که بتواند تکیه‌گاهی برای تصمیمات مدیران ملی و منطقه ای باشد.

ادامه مطلب
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

تقویت برند گردشگری مشهد مبتنی بر اقتصاد زیارت است

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تقویت برند گردشگری مشهد در بحث اقتصاد زیارت مورد تاکید است گفت: آنچه برند گردشگری مشهد را در حداقل در بافت مرکزی که بیشترین مخاطب حوزه مسافر را دارد در بر می‌گیرد موضوع زیارت و گردشگری مذهبی است.

ادامه مطلب

تولید مکمل‌های ورزشی پرمصرف بر پایه نیازهای تغذیه‌ای ورزشکاران در جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مدیر پروژه «تولید مکمل های ورزشی پرمصرف بر پایه نیازهای تغذیه ای ورزشکاران» جهاددانشگاهی اظهار کرد: توسعه دانش فنی ۴ مکمل ورزشی پرمصرف از دسته‌های اصلی مکمل‌ها (مکمل پروتئین وی، مس گینر ، CLA و کافئین) در مرحله اول و دو مکمل کراتین و ویت گینر در مرحله دوم از جمله دستاوردها و خروجی مورد انتظار طرح است.

ادامه مطلب

لزوم توجه اپراتورهای تور داخلی به سفرهای چند مقصدی

“لزوم توجه اپراتورهای تور داخلی به سفرهای چند مقصدی” عنوان مقاله ای است از دکتر جواد براتی، عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی که درباره امکان چند مقصدی نوشته شده است؛ متن کامل این تحلیل را می توانید در ادامه بخوانید:

ادامه مطلب
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مهندسی مواد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

بیش از ۹۰ درصد از تولید مبدل‌های کاتالیسیتی در این گروه تبدیل به دانش فنی شده است

عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مهندسی مواد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: آلایندگی، حوزه بسیار وسیعی است و شامل آلودگی صوتی، نوری، آب،خاک و... می‌شود. در تقسیم‌بندی آلایندگی‌ها، ذرات کمتر از ۲میکرومتر ذراتی هستند که خطرناک‌ترین و سنگین‌ترین عوامل آلودگی را به وجود می‌آورند.

ادامه مطلب
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

طرح آثار و تبعات اقتصادی صنعت گردشگری استان به عنوان یکی از طرح‌های کلیدی گردشگری مدنظر است

عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این پژوهشکده سالانه طرح های مختلف کارفرمایی را برای سازمانها و نهادها و بخش خصوصی انجام می دهد، گفت: دو طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی و طرح آمایش استان خراسان رضوی از جمله طرح های کلانی است که توسط این پژوهشکده انجام شده است.

ادامه مطلب