پژوهش و فناوری - آرشیو

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی:

توسعه فعالیت‌های مراکز خدمات تخصصی از مهمترین برنامه‌های پژوهشکده است

رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: پژوهشکده­ گردشگری پیشگام در تشخیص مسائل، نیازها و چالش­‌های علمی - پژوهشی صنعت گردشگری و به عنوان قطب علمی - پژوهشی گردشگری مذهبی در کشور فعال است.

ادامه مطلب