پژوهش و فناوری - آرشیو

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی مطرح کرد؛

افزایش بهبود تغذیه‌ای نان با استفاده از سبوس فرایند شده

عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: یکی از راهکارهای مناسب جهت غنی‌سازی و بهبود ویژگی تکنولوژی و تغذیه‌ای نان، استفاده از منابع مختلف فیبری نظیر انواع سبوس فرایند شده می‌باشد.

ادامه مطلب
مدیر مرکز عفونت‌های منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

بیشترین شیوع HTLV در شمال شرق کشور است

مدیر مرکز عفونت‌های منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: بیشترین شیوع HTLV را در جهان در جنوب ژاپن و در ایران در بخش شمال شرق کشور داریم.

ادامه مطلب

حضور دندانپزشکان مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در هفتمین همایش سالانه انجمن اندودانتیست‌های ایران

دندانپزشکان مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در هفتمین همایش سالانه انجمن اندودانتیست‌های ایران شعبه خراسان رضوی حضور یافتند.

ادامه مطلب

تولید کمپلکس پایدارکننده (معلق کننده) ذرات در نوشیدنی در پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از تولید کمپلکس پایدارکننده (معلق کننده) ذرات در نوشیدنی در پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی این سازمان خبر داد.

ادامه مطلب
مدیر مرکز عفونت‌های منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

۹۰ درصد مبتلایان به هپاتیت، از بیماری خود خبر ندارند

مدیر مرکز عفونت‌های منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: هپاتیت بیماری است که مستقیم کبد (جگر سیاه) را هدف قرار می دهد.

ادامه مطلب