آموزشی - آرشیو

در پی کسب عنوان تیم برتر تربیت بدنی توسط مرکز جهاددانشگاهی مشهد در المپیاد ملی مهارتی دانشجویان کشور؛

تقدیر سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی از مرکز جهاددانشگاهی مشهد

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد تقدیر نمود.

ادامه مطلب