فرهنگی - آرشیو

همزمان با سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور و توسط جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

برنامه حصن حصین برگزار می‌شود

مدیر مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی نیشابور گفت: همزمان با سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور، توسط جهاددانشگاهی خراسان ضوی، آستان قدس رضوی و شهرداری نیشابور برنامه حصن حصین برگزار می‌شود.

ادامه مطلب