فرهنگی - آرشیو

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار می‎کند؛

طرح خیریه "نان و پنیر و همدلی"

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، طبق سنت سالیانه گذشته در ماه مبارک رمضان، طرح خیریه "نان و پنیر و همدلی" را برگزار می‎کند.

ادامه مطلب