معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۳۳۹۵
معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر محمدعلی خلیلی‌فر

معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن: 402-31997401-051 فاکس: 198-319197-051