عمومی - آرشیو

جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوریِ نخبگان ایران

جهاد دانشگاهی؛ نهادی گمنام در ارائه خدمات

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد گمنام در حال ارائه خدمات است و از این مرکز می‌شود برای ارائه خدمات بهتر در حوزه خدمات و مدیریت شهری بیشتر استفاده کرد.

ادامه مطلب