رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی:

جهاددانشگاهی یکی از مراکزی است که می‌تواند در مطالعات دستگاه‌های اجرایی نقش موثرتری داشته باشد

/ جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوریِ نخبگان ایران/
۰۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۹ کد : ۴۶۹۳۲ عمومی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: جهاددانشگاهی یکی از مراکزی است که می‌تواند در پژوهش‌ها و مطالعات دستگاه‌های اجرایی نقش موثرتری داشته باشد.
جهاددانشگاهی یکی از مراکزی است که می‌تواند در مطالعات دستگاه‌های اجرایی نقش موثرتری داشته باشد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر رضا جمشیدی با بیان این مطلب افزود: بحث تسری مطالعات و تلفیق اسناد تهیه شده در تمام استان‌های کشور در دستور کار سازمان برنامه و وبودجه قرار گرفته است و جهاددانشگاهی خراسان رضوی در استان گزینه انجام این مطالعات است.

وی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی به عنوان تنها دستگاهی که اجازه دارد مطالعات توسعه‌ای و برنامه‌ای را انجام دهد قطعا به دنبال مراکز علمی و دانشگاهی است که بتوانند به صورت پیوسته هم از تجارب عملی و هم از تخصص علمی برخوردار باشند تا نتایج مطالعات قابلیت کاربردی عملیاتی شدن بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: در طول دوران تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجموعه مطالعاتی در قالب آمایش سرزمین استان و برنامه توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی داشته‌ایم که تهیه گزارش هر دو این برنامه‌ها بر عهده سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بوده است.

وی عنوان کرد: در نشست‌هایی که با استان‌ها و مراکز مختلف علمی کشور در خصوص برنامه توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی استان داشته‌ایم، جزء استان‌هایی بوده‌ایم که با اقبال سایر استان‌ها و مراکز علمی مواجه شده‌ایم و حتی قرار شده است برخی از موضوعات استان‌در سایر استان‌های دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پایلوت قرار دادن برخی از موضوعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی نشان از تخصص و تجارب جهاددانشگاهی استان در تهیه و تدوین این برنامه است.

text to speech icon

نظر شما :