طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان همدان منصوب شد

۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۸ کد : ۴۲۳۸۱ آموزشی
طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان همدان منصوب شد.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان همدان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر محمدعلی زلفی گل، در طی حکمی، دکتر حسین امینی را به عنوان عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان همدان منصوب نمود.

دکتر حسین امینی، معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی به استناد بند 5 ماده 8 و در اجرای ماده 9 اساسنامه موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان همدان به عنوان عضو هیات امنای این موسسه منصوب شده است.

text to speech icon

نظر شما :