مدیر مرکز تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان، نقشه راه تولید ثروت در سطح روستاها خواهد بود

۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۴ کد : ۴۱۵۲۵ تجاری سازی فناوری و اشتغال
مدیر علمی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی به تهیه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۱۱۷ دهستان و ۱۷۴۲ روستا از سال ۱۳۹۶ به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، توسط جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان مجری طرح در چهار فاز اشاره و تصریح کرد: برنامه ما این است که در فاز پنجم طرح یک فراتحلیل و فراترکیبی از اسناد چهار فاز گذشته را داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن یک برنامه مدون برای توسعه اقتصادی روستایی در سطح استان تدوین کینم.
سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان، نقشه راه تولید ثروت در سطح روستاها خواهد بود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر جواد سخدری با بیان این مطلب افزود: برنامه فوق نقشه راهی برای تولید ثروت و توسعه کسب و کار و کارآفرینی در سطح روستاها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در نقشه راه توسعه اقتصادی روستایی استان در فاز پنجم طرح، بخش شناخت داریم، ادامه داد: در این بخش منابع زیستی استان و تاب آوری زندگی روستایی استان مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

مدیر مرکز تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به مطالعه توان اکولوژیک در فاز پنجم طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی اشاره و اظهار کرد: بر اساس این توان و میزان تاب آوری زندگی روستایی زنجیره‌های ارزش مولد را شناسایی خواهیم کرد.

دکتر سخدری با اشاره به شناسایی بیش از 90 زنجیره ارزش در چهار فاز گذشته طرح تهیه سند توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی استان در سطح دهستان، یادآور شد: در فاز پنجم طرح، جایگاه هر کدام از روستاهای استان در این زنجیره مشخص خواهد شد.

به گفته وی، در فاز پنجم طرح تهیه سند توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی استان و بر اساس مطالعه تاب آوری زندگی روستایی، زنجیره‌های ارزش اولویت گذاری خواهند شد تا بتوان بر اساس آن به توسعه اقتصادی مناسب روستایی در استان رسید.

وی طراحی بهره‌برداری از الگوهای تجاری باز از زنجیره ارزش را از دیگر بخش‌های فاز پنجم طرح تهیه سند توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی استان دانست و گفت: در این بخش هم بُرش شهرستانی و هم بُرش دستگاهی تهیه خواهد شد.

وی اظهار کرد: در بخش برنامه‌ریزی طرح تهیه سند توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی استان، الگوی مشارکت بین ذینفعان که جامعه روستایی، کارآفرینان، بازار و نظام حکمرانی است طراحی خواهیم کرد و در آنجا خواهیم گفت که نقش بخش خصوصی، جامعه محلی و نظام حکمرانی چه می‌باشد.

مدیر علمی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی ادامه داد: به عبارت دیگر، منابع کلیه ذی مدخلان و ذینفعان موثر در زیست بوم کارآفرینی روستایی را در سه بخش نظام حکمرانی، بازار و جامعه روستایی هم جهت و بهره‌ور خواهند شد.

 به گفته مدیر مرکز تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در واقع این بخش از طرح، چراغ راهی برای تمام ذینفعانی است که در راستای توسعه اقتصادی روستایی فعالیت می‌کنند و نقش موثر خودشان را در توسعه اتقصادی روستایی ایفا نمایند.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما،  نابرابری اقتصادی می‌باشد و این نابرابری اقتصادی در زندگی روستایی خیلی نمود پیدا کرده است، گفت: دلیل این نابرابری این است که وقتی تولیدات روستایی انجام می‌شود، قیمتی که مصرف کننده نهایی در بازار پرداخت می‌کند، بخش ناچیزش به تولیدکننده روستایی می‌رسد و این یعنی اینکه در زنجیره ارزش منابع کافی به دست تولید کننده نمی رسد.

دکتر سخدری افزود: کمتر شدن سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های روستایی برای کسب و کار، بهره‌وری کمتر و کاهش درآمد از نتایج نابرابری اقتصادی در زندگی روستایی است و افول زندگی روستایی را به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: کاری که می‌خواهیم در تهیه سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی انجام شود این است که زنجیره‌های ارزش را بهره‌ور کنیم تا بتوانیم تولید ثروت بیشتری را ایجاد کنیم و بخش عمده‌ای از این ثروت به سمت جامعه روستایی سوق داده شود تا بتوان این ثروت را در زیرساخت‌های روستایی سرمایه‌گذاری نمود.

وی با اشاره به اینکه تولیدکننده روستایی را به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ملی و محلی متصل نکرده‌ایم، تصریح کرد: در طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی با توجه به تولیدات واجد مزیت و فرصت‌های کسب و کاری که در هر روستا وجود دارد، تولیدات و فرصت‌ها را به زنجیره‌های سطح ملی و حتی بین‌المللی وصل خواهیم نمود و اگر این زنجیره ارزش در این سطح شکل بگیرد می‌تواند منافع بیشتری را برای جامعه روستایی به همراه داشته باشد.

مدیر علمی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی ادامه داد: زمانی که نرخ تشکیل سرمایه و تولید ثروت در جامعه روستایی افزایش یابد می‌توان برای جامعه روستایی ایجاد کسب و کار بیشتری داشت و در نتیجه اشتغال بیشتری هم در روستا خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه متولی توسعه روستایی در کشور مشخص نیست، خاطرنشان کرد: یک نهاد واسطه‌ای اقتصادی برای توسعه روستایی لازم است تا بتوان سازمان‌های متولی و موثر در روستاها را به یکدیگر وصل نمود.

text to speech icon

نظر شما :