طی حکمی از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی این سازمان منصوب شد

۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۲ کد : ۳۷۱۲۳ پژوهش و فناوری
طی حکمی از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی این سازمان منصوب شد.
مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی این سازمان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، طی حکمی از سوی دکتر سید علی اکبر شمسیان، دکتر فخری شهیدی به عنوان مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی منصوب شد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضویت در شورای علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از جمله سوابق ایشان می‌باشد.


نظر شما :