طی حکمی از سوی معاون پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی صورت گرفت؛

انتصاب مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب‌شناسی جهاددانشگاهی شعبه وکیل آباد

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۰ کد : ۳۴۹۷۰ عمومی
طی حکمی از سوی معاون پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی جهاددانشگاهی شعبه وکیل آباد این سازمان منصوب شد.
انتصاب مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب‌شناسی جهاددانشگاهی شعبه وکیل آباد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حمیدرضا بیدخوری، در طی حکمی، مجید علیزاده را به عنوان مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب‌شناسی جهاددانشگاهی شعبه وکیل آباد  این سازمان منصوب نمود.

گفتنی است که تاسیس شعبه مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی و آسیب شناسی در منطقه وکیل آباد با هدف تسهیل مراجعه بیماران ساکن این منطقه، ایجاد بخش پیشرفته مولکولی و راه‌اندازی یک آزمایشگاهی پایلوت برای مدل سازی ساختار نوین ارائه خدمات آزمایشگاهی در سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی صورت گرفته است.

شایان ذکر است که رکز خدمات تخصصی تشخیص طبی و آسیب شناسی شعبه وکیل آباد جهاددانشگاهی خراسان رضوی بین وکیل آباد 8 و 10 قرار دارد.


نظر شما :