رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی:

می‌توان تهیه طرح‌های پژوهشی وفناوری مصوب شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان‌ها را به جهاددانشگاهی واگذار نمود

/جهاددانشگاهی، نماد عبور از موانع با باور توان ایرانی(۱۰)/
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۱ کد : ۳۴۴۵۶ عمومی
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: سازمان جهاد‌دانشگاهی خراسان رضوی با انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با توسعه از جمله تهیه مطالعات آمایش استان و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان، نقش مطلوبی در فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام کارهای اجرایی ایفا نموده است.
می‌توان تهیه طرح‌های پژوهشی وفناوری مصوب شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان‌ها را به جهاددانشگاهی واگذار نمود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر رضا جمشیدی با بیان این مطلب افزود: به منظور استقاده بهینه از همه ظرفیت‌های موجود استان، بهتر است اقدامات بیشتری صورت گیرد، در این رابطه می‌توان به کارهای خوب وارزنده‌ای که پژوهشگاه رویان و یا جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام داده‌اند وتوانایی‌های علمی آنها در برخی طرح‌ها تبدیل به محصول شده، اشاره نمود که قابل بررسی و الگوگیری می‌باشند.

وی ادامه داد: برای نیل به این مقصود، جهاد‌دانشگاهی استان، بستری فراهم نماید تا ارتباط میان فعالیت‌های علمی وحوزه‌های کاربردی، صنعت، کشاورزی وخدمات به ویژه گردشگری به نحو موثرتری ایجاد گردد.همچنین درجذب پژوهشگران با استعداد، جوان وکوشا اهتمام بیشتری شود تا امکان دستیابی به موفقیت‌های ارزنده‌تر در آینده فراهم گردد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی بیان کرد: در راستای دستیابی جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی خود اتکا وامید آفرین، انجام اقداماتی در میان مدت از جمله ایجاد پارک علم وفناوری سازمان جهاد دانشگاهی و مراکز رشد جهاد دانشگاهی استان به ویژه مرکز رشد واحدهای فناوری، مرکز رشد کشاورزی وصنایع تبدیلی، مرکز رشد گیاهان دارویی، مرکز رشد واحدهای پیشرفته مخابرات و.... پیشنهاد می‌گردد.

 

دکتر جمشیدی عنوان کرد: تلاش بیشتر نهاد جهاددانشگاهی و واحدهای استانی آن درزمینه تعامل سازنده در عرصه بین‌الملل ازطریق همکاری علمی-پژوهشی با دانشگاه‌ها ومراکز تحقیقاتی معتبر جهان به منظور تبادل تجربیات ودستیابی به دانش و فناوری‌های نوین، موجب گسترش همکاری بین‌المللی درحوزه‌های فناوری وصنعتی برای تولید ارزش افزوده  و صدور محصولات و خدمات علمی، فنی وصنعتی وهمچنین همکاری گسترده فرهنگی با دانشگاه‌ها ومراکز معتبر فرهنگی جهان به ویژه کشورهای اسلامی در راستای افزایش شناخت متقابل ومعرفی مظاهر تمدن اسلامی – ایرانی، خواهد گردید.

 

وی در خصوص استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در حل مسائل استانی و ملی، گفت: طبق مفاد بند(ه) تبصره ( 9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع اختصاص 1 درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی به استثناء فصول 1و 6 به انجام امور پژوهشی وتوسعه فناوری)، سازمان جهاددانشگاهی استان‌ها ازجمله جهاددانشگاهی خراسان رضوی، جزو دستگاه‌های اجرایی محسوب شده‌اند و در این راستا، می‌توان تهیه طرح‌های پژوهشی وفناوری مصوب شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان را به آنها واگذار کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت در سال جاری دردستورکار کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری ونوآوری استان (کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی وتوسعه استان) وکمیته‌های زیرمجموعه آن قرارگرفته واین امیدواری وجود دارد که بتوان از ظرفیت‌ها وامکانات موجود سازمان جهاد دانشگاهی استان درخصوص تهیه طرح‌های پژوهشی مفید و موثر در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، به نحو مطلوبتری بهره‌برداری نمود. همچنین انجام مطالعات بنیادی مرتبط با این سازمان همچون مطالعات آمایش استان، تهیه اسناد توسعه شهرستانها وتهیه برنامه توسعه اقتصادی واشتغالزایی روستایی باکیفیت بسیارمطلوب، توسط جهاد‌دانشگاهی استان صورت پذیرفته است.


نظر شما :