از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

اعضای شورای علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی این سازمان منصوب شدند

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۲ کد : ۳۳۳۶۴ عمومی
طی احکام جداگانه‌ای از از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اعضای شورای علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی این سازمان منصوب شدند.
اعضای شورای علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی این سازمان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، طی احکامی جداگانه،  اعضای شورای علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی را منصوب نمود.

بر اساس این گزارش، دکتر رضا کاراژیان، دکتر مریم عامری، دکتر پری رخ لوائی و دکتر نجمه گردنوشهری از اعضای هیات علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی به عنوان اعضای شورای علمی این گروه منصوب شدند.

همچنین، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر امید صفری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، دکتر محسن فتحی، عضو هیات علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی و دکتر ابوالقاسم دانش، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان اعضای شورای علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی این سازمان منصوب نمود.


نظر شما :