مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد:

تکمیل ۱۸ هزار پرسشنامه در سال گذشته توسط این مرکز

۰۶ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۸ کد : ۳۲۵۷۷ فرهنگی
مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: این مرکز در سال گذشته علی رغم پاندمی کرونا، ۱۸ هزار پرسشنامه تکمیل نموده است.
تکمیل ۱۸ هزار پرسشنامه  در سال گذشته توسط این مرکز

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، راضیه آذرنیا با بیان این مطلب افزود: این مرکز در سال گذشته 26 طرح نظرسنجی انجام داده است.

به گفته وی، از 18 هزار پرسشنامه تکمیل شده در سال گذشته، 7500 پرسشنامه به صورت تلفنی بوده است.

وی ادامه داد: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سال گذشته به طور متوسط در هر ماه 604 نظرسنجی تلفنی  و 850 نظرسنجی میدانی انجام داده است.


نظر شما :