جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سال ۹۹

تصویب فاز سوم طرح تهیه و تدوین برنامه توسعه روستایی و اشتغالزایی خراسان رضوی در شورای برنامه‌ریزی استان

۰۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۱ کد : ۲۹۳۱۲ عمومی
پیکی از مهمترین اقداماتی که در جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سال گذشته انجام شد، تصویب فاز سوم طرح تهیه و تدوین برنامه توسعه روستایی و اشتغالزایی خراسان رضوی در شورای برنامه‌ریزی استان در ۲۸ اردیبسهت ۹۹ بود.
تصویب فاز سوم طرح تهیه و تدوین برنامه توسعه روستایی و اشتغالزایی خراسان رضوی در شورای برنامه‌ریزی استان

دکتر رضا جمشیدی، رییس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه باید سازمان برنامه و بودجه برای 5000 روستا در کشور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تهیه نماید، ادامه داد: بر اساس آنچه که در این خصوص به استان خراسان رضوی ابلاغ شده است، سهم این استان 1645 روستا در طول 5 سال این برنامه است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این برنامه می‌بایستی در سال 329 روستا که 38 درصد آبادی‌های بالای 25 خانوار استان را شامل می‌شد،  مورد مطالعه قرار می‌گرفت، بیان کرد: آنچه که در طی سال‌های 96 تا 98 در استان انجام شد مطالعه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 1363 روستا بود که این میزان بیش از تعهد خراسان رضوی در برنامه ابلاغی بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی عنوان کرد: در سال جاری و سال چهارم برنامه نیز  با مطالعه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 282 روستا، تعهد استان در این برنامه پایان خواهد یافت.

در همین راستا در طی نشستی با حضور مسئولان استانی در شهریور ۹۹، مطالعات فاز چهارم طرح توسعه اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزیو مجری گری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی آغاز شد که این فاز هم در د مراحل پایانی خود قرار دارد.

رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، در این نشست که ۱۷ شهریور در محل این سازمان برگزار شد، با تاکید بر اینکه طرح توسعه اشتغالزایی روستایی استان برای دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز  به صورت سند تحویل خواهد شد، ادامه داد: امیدواریم این سند به عنوان یک الگو برای کشور مورد استفاده قرار بگیرد.


نظر شما :