توسط شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی صورت گرفت؛

اخذ موافقت قطعی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و اخذ موافقت اصولی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۱۰ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۴ کد : ۲۶۴۳۳ پژوهش و فناوری عمومی
معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از اخذ موافقت قطعی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و اخذ موافقت اصولی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد.
اخذ موافقت قطعی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و اخذ موافقت اصولی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر محمدعلی خلیلی‌فر با بیان این مطلب افزود: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در جلسه شماره 934 مورخ ۱۱ آبان سال جاری با پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی وابسته به جهاددانشگاهی خراسان رضوی موافقت قطعی به عمل آورد.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه، این شورا، با تبدیل ساختار مرکز مطالعات اقتصادی و اجتماعی گردشگری وابسته به جهاددانشگاهی خراسان رضوی به پژوهشکده گردشگری موافقت اصولی به عمل آورد.

گفتنی است که پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در حال حاضر از سه گروه پژوهشی "فرآوری مواد غذایی"، "کیفیت و ایمنی مواد غذایی" و "افزودنی‌های غذایی"  برخوردار است.

همچنین پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی دارای سه گروه پژوهشی "جامعه شناسی گردشگری"، "مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری" و "اقتصاد گردشگری" است.


نظر شما :