نشست مشترک رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد