بازدید سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های جهاددانشگاهی خراسان رضوی