نشست مشترک رئیس و مدیران سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی