بازدید سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های پزشکی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی