مراسم رونمایی از کتاب «ماهی مترجم؛ ترجمه و معنای همه‌چیز»