آیین افتتاح سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی