نشست دکتر علیرضا عباسی نماینده مردم کرج و اشتهارد و فردیس و نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با پژوهشگران جهاددانشگاهی خراسان رضوی