آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۲۹
نام عکاس: علی فرازستانیان