چهلمین روز درگذشت همکار فقید سرکار خانم دکتر سحر سلطانی

۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۹
نام عکاس: علی فرازستانیان