نشست رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاران مرکز تشخیص طبی و آسیب شناسی شهید مفتح

۲۳ مهر ۱۴۰۰ ۳۰