گزارش تصویری تقدیر از مجتبی اسعدی، جهادگر نمونه جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۸
نام عکاس: علی فرازستانیان