گزارش تصویری نشست اجرایی شدن تفاهم نامه ارتقای وضعیت قارچ خوراکی و بازدید از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی