گزارش تصویری بازدید دکتر فرشید دلجو،مدیر تأمین نهاده، بازاریابی و صادرات بنیاد برکت از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی