بازدید معاون آموزش و پرورش استان و هیات همراه از فعالیت‌های جهاددانشگاهی خراسان رضوی