آغاز به کار باشگاه مهارت آموزی مرکز آموزش های تخصصی کودکان و نوجوانان شعبه شریعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۵
نام عکاس: علی فرازستانیان