گزارش تصویری برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۰ در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد(۲)

۱۰ تیر ۱۴۰۰ ۳۰
نام عکاس: علی فرازستانیان