گزارش تصویری برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۰ در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد(۱)

۱۰ تیر ۱۴۰۰ ۲۹
نام عکاس: علی فرازستانیان