مدیر مرکز تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

دلیل نامناسب الگوی توسعه اقتصادی روستایی؛ غالب بودن رویکرد عمران روستایی به جای رویکرد اقتصادی است

۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۳ کد : ۱۵۲۷۴ تجاری سازی فناوری و اشتغال
مدیر مرکز تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: غالب بودن رویکرد عمران روستایی به جای رویکرد اقتصادی از جمله عوامل جهت گیری نامناسب الگوی توسعه اقتصادی روستایی است.
دلیل نامناسب الگوی توسعه اقتصادی روستایی؛  غالب بودن رویکرد عمران روستایی به جای رویکرد اقتصادی است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر جواد سخدری افزود: جهت گیری نامناسب الگوی توسعه افت سفره های زیر زمینی انجام طرح‌های موضعی و اغلب موازی به جای طرح‌های منطقه‌ای و استانی و فقدان برنامه مشخص و با ماموریت اختصاصی  در سازمان‌های متولی و موثر از دیگر عوامل جهت گیری نامناسب الگوی توسعه اقتصادی روستایی است.

وی بر توجه به اکوسیستم کارآفرینی روستایی مبتنی بر توسعه فرصت های جدید کسب وکار روستایی مبتنی بر بهره‌وری و فناوری تاکید و تصریح کرد:  فقدان برنامه اثربخش تکمیل زنجیره ارزش در فعالیت‌های اقتصادی، فقدان برنامه آینده نگر مناسب توانمند سازی در جهت افزایش دانش و مهارت فنی و عمومی و عدم وجود شرکت‌های با برندهای صاحب نام در تولید محصولات روستایی دهستان‌‎های هدف از جمله خلاء‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است.

مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه فاز اول این طرح در سال 1396 و در سطح 31 دهستان و462 روستا، فاز دوم در سال1397 در30 دهستان و525 روستا انجام شد، عنوان کرد: فاز سوم طرح در سال جاری انجام طرح برای 31 دهستان  و 397 روستا د حال انجام است.

دکتر سخدری  برنامه‌ریزی در سطح دهستان، تأکید بر طرح کسب وکار در سطح روستا و مطالعات سطح دهستان را از جمله نتایج طرح در فاز اول برشمرد و خاطرنشان کرد: برنامه ریزی  در سطح روستا، تأکید برزنجیره های ارزش و خوشه های کسب و کار  و تعیین جایگاه روستا و مطالعات سطح شهرستان و استان از نتایج فاز دو و سه این طرح است.

وی شناسایی زنجیره های ارزش و خوشه های کسب وکار و تعیین نقش روستا در توسعه آنها، شناسایی  فرصت های اشتغال قابل توسعه و جدید به تفکیک روستاهای هدف، تعیین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف (برنامه، اقدام، پروژه، بازار، تامین مالی و ملاحظات و الزامات) و تهیه مسائل کلیدی دهستان و روستاهای هدف (اجرای پروژه بر مبنای الگوی مشارکت ذینفعان اعم از جامعه روستایی، دستگاههای اجرایی، نهاد های عمومی و کارآفرینان) را از مهم ترین  خروجی های طرح ذکر نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :