طی احکامی جداگانه از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

اعضای شورای علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی این سازمان منصوب شدند

۰۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۳ کد : ۱۲۵۷۲ عمومی
اعضای شورای علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی منصوب شدند.
اعضای شورای علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی این سازمان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، طی احکامی جداگانه از سوی دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اعضای شورای علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی این سازمان منصوب شدند.

بر اساس این احکام، دکتر سعید زیبایی، عضو هیات علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی و دکتر امین میرشمسی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای شورای علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی منصوب شدند.

همچنین در احکامی جداگانه،  دکتر حمیدرضا پوریان‌فر، دکتر جوادجانپور و دکتر شراره رضاییان از اعضای هیات علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان اعضای شورای علمی این گروه پژوهشی از منصوب شدند.


نظر شما :