گزارش تصویری بسته‌بندی و توزیع بسته‌های حمایتی در بین اقشار نیازمند مشهد۱۳

گزارش تصویری بسته‌بندی و توزیع بسته‌های حمایتی در بین اقشار نیازمند مشهد

بسته‌های غذایی حمایتی برای نیازمندان در قالب طرح خیریه "نان و پنیر و...

نشست کتاب در عصر دیجیتال۲۴

نشست کتاب در عصر دیجیتال

"نشست کتاب در عصر دیجیتال" با همکاری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی،...