سایر تلفن های سازمان

تعداد بازدید:۵۳۸۵

 

سازمان مرکزی اطلاعات و نگهبانی ۳۱۹۹۷۱۸۸ ۱۸۸
ریاست  
مدیر حوزه ریاست آقای حیدری ۳۱۹۹۷۱۰۱ ۱۰۱
حراست آقای نیک فرجام ۳۱۹۹۷۱۱۳ ۱۱۳
روابط‌عمومی آقای مروتی-آقای عسکری ۳۱۹۹۷۱۰۴ ۱۰۴
آقای فرازستانیان-خانم فدوی ۳۱۹۹۷۱۰۶ ۱۰۶
معاونت پشتیبانی  
مسئول دفتر معاونت خانم طاقی ۳۱۹۹۷۱۲۲ ۱۲۱
کارشناس برنامه و بودجه آقای بختیاری ۳۱۹۹۷۱۲۳ ۱۲۳
مرکز کامپیوتر آقای نیک فرجام ۳۱۹۹۷۱۱۱ ۱۱۱
آقای حیدری ۳۱۹۹۷۱۱۲ ۱۱۲
خانم کاهانی – آقای حسین پور ۳۱۹۹۷۱۱۴ ۱۱۴
دبیرخانه و تایپ خانم سالاری ۳۱۹۹۷۱۲۵ ۱۲۵
 امور بیمه ۳۱۹۹۷۱۲۶ ۱۲۶
امور اداری ـ کارگزینی خانم خانزاد ۳۱۹۹۷۱۳۲ ۱۳۲
آقای درویشی ۳۱۹۹۷۱۳۳ ۱۳۳
خانم رستمی ۳۱۹۹۷۱۳۴ ۱۳۴
عامل ذیحساب آقای موسوی ۳۱۹۹۷۱۴۱ ۱۴۱
خدمات مالی آقای زارع ۳۱۹۹۷۱۴۲ ۱۴۲
آقای غلامی ۳۱۹۹۷۱۴۳ ۱۴۳
اداره حسابداری آقای کریمی ۳۱۹۹۷۱۴۴ ۱۴۴
آقای حسینی ۳۱۹۹۷۱۴۵ ۱۴۵
خانم قدوسی ۳۱۹۹۷۱۴۷ ۱۴۷
آقای عزتیان ۳۱۹۹۷۱۴۸ ۱۴۸
خانم فرمانبر ۳۱۹۹۷۱۴۹ ۱۴۹
خانم هاشمی-آقای گفتاری ۳۱۹۹۷۱۵۱ ۱۵۱
جمعدار اموال آقای بهرامی ۳۱۹۹۷۱۵۲ ۱۵۲
خدمات عمومی آقای پورنوروز ۳۱۹۹۷۱۶۱ ۱۶۱
آقای خیری ۳۱۹۹۷۱۶۲ ۱۶۲
تاسیسات آقای صنعتکار ۳۱۹۹۷۱۶۳ ۱۶۳
آقای پهلوان ۳۱۹۹۷۱۶۴ ۱۶۴
کارپرداز آقای اسدی ۳۱۹۹۷۱۶۶ ۱۶۶
عمران آقای بدیعی ۳۱۹۹۷۱۶۷ ۱۶۷
آقای عاقبتی – آقای کمیلی ۳۱۹۹۷۱۶۸ ۱۶۸
آبدارخانه همکف - ۳۱۹۹۷۱۷۱ ۱۷۱
آبدارخانه طبقه اول - ۳۱۹۹۷۱۷۲ ۱۷۲
آبدارخانه طبقه دوم - ۳۱۹۹۷۱۷۳ ۱۷۳
آبدارخانه حوزه ریاست - ۳۱۹۹۷۱۷۴ ۱۷۴
آبدارخانه ساختمان فرهنگی - ۳۱۹۹۷۱۷۵ ۱۷۵
مجتمع فرهنگی، ورزشی و آموزشی اندیشه اطلاعات و نگهبانی ۳۶۲۰۸۴۰۷-۸ -
آقای مردان نیک ۳۶۲۰۸۲۰۸ -
مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی نیشابور آقای عوض پور ۴۳۲۱۹۶۶۶ -
 
-
مهمانسرا پذیرش ۳۸۴۶۱۲۱۴-۱۷ -
معاونت آموزشی      
مسئول دفتر معاونت آقای کریمی ۳۱۹۹۷۱۸۰-۱ ۱۸۱
مدیر اجرایی معاونت آقای ابراهیمی ۳۱۹۹۷۱۸۲ ۱۸۲
اداره آموزش آقای کلایی ۳۱۹۹۷۲۵۱ ۲۵۱
مرکز آموزش بزرگسالان آقای عبداله پور ۳۱۹۹۷۲۲۴ ۲۲۴
خانم هاشمیان ۳۱۹۹۷۲۵۲ ۲۵۲
خانم باقرزاده ۳۱۹۹۷۲۲۳ ۲۲۳
آقای سالاری ۳۱۹۹۷۲۴۱ ۲۴۱
مرکز آموزش نوجوانان خانم نیازبخش ۳۱۹۹۷۲۱۹ ۲۱۹
خانم فرید ۳۱۹۹۷۲۱۵ ۲۱۵
خانم صفاری ۳۱۹۹۷۲۱۸ ۲۱۸
مرکز آموزش وکیل آباد تلفن مستقیم ۳۶۰۵۰۲۵۲ -
آقای عباس آبادی ۳۱۹۹۷۷۰۷ ۷۰۷
خانم اکبری ۳۱۹۹۷۷۰۱ ۷۰۱
خانم قربانی ۳۱۹۹۷۷۰۲ ۷۰۲
آبدارخانه ۳۱۹۹۷۷۰۵ ۷۰۵
مرکز آموزش اندیشه آقای مردان نیک- خانم یغمایی ۳۶۲۰۸۱۸۸ -
مرکز آموزش نیشابور آقای عوض پور ۴۳۳۳۳۱۸۰ -
مجتمع شریعتی اطلاعات و نگهبانی ۳۱۹۹۷۲۱۱ ۲۱۱
۳۸۴۳۳۶۱۴-۶  
۳۸۴۴۰۱۱۷-۸ -
معاونت فرهنگی  
مسئول دفتر معاونت خانم جوان ۳۱۹۹۷۳۰۱-۲ ۳۰۱
دفتر مطالعات فرهنگی آقای ظهیری ۳۱۹۹۷۳۰۳ ۳۰۳
سازمان دانشجویان آقای نعیمیان ۳۱۹۹۷۳۳۳ ۳۳۳
مدیر ایسنا و ایکنا آقای مروتی ۳۱۹۹۷۳۱۱ ۳۱۱
خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) خانم حدادیان ۳۱۹۹۷۳۱۲ ۳۱۲
خبرنگاران ۳۱۹۹۷۳۱۳ ۳۱۳
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خانم ابراهیمی زاده ۳۱۹۹۷۳۱۶ ۳۱۶
خبرنگاران ۳۱۹۹۷۳۱۷ ۳۱۷
دفتر چاپ و نشر آقای نیک ذات ۳۱۹۹۷۳۲۱ ۳۲۱
خانم سعادتی ۳۱۹۹۷۳۲۳ ۳۲۳
پخش فروشگاه آقای عاشوری ۳۱۹۹۷۳۲۵ ۳۲۵
آقای لاری ۳۱۹۹۷۳۲۶ ۳۲۶
فروشگاه کتاب شماره ۱ آقای خاوری-آقای صفار ۳۸۴۱۸۰۷۰ -
فروشگاه کتاب شماره ۲ آقای اسماعیل پور-آقای جنگی ۳۱۹۹۷۳۲۷ ۳۲۷
فروشگاه کتاب شماره ۳ آقای افخمی زاده - آقای پیرزاده ۳۱۹۹۷۳۲۸ ۳۲۸
افکارسنجی خانم آذرنیا ۳۱۹۹۷۳۳۱ ۳۳۱
پرسشگران ۳۱۹۹۷۳۳۲ ۳۳۲
فرهنگسرا آقای غراب ۳۱۹۹۷۲۶۵ ۲۶۵
آقای عارفی ۳۱۹۹۷۲۶۲ ۲۶۲
خانم کامیاب نژاد و اختری-آقای سروقد ۳۱۹۹۷۲۶۰ ۲۶۰
آقای اله وردی ۳۱۹۹۷۲۶۳ ۲۶۳
آقای اله وردی ۳۱۹۹۷۲۵۵ ۲۵۵
مجتمع شریعتی اطلاعات و نگهبانی ۳۱۹۹۷۲۱۱ ۲۱۱
معاونت پژوهشی  
مسئول دفتر معاونت آقای حسین زاده ۳۱۹۹۷۴۰۱ 401-402
مدیر اجرایی خانم سوهانی ۳۱۹۹۷۴۰۴ ۴۰۴
مدیر برنامه ریزی و توسعه آقای طاهری ۳۱۹۹۷۴۰۵ ۴۰۵
دبیر کمیته پروژه یابی خانم نظری ۳۱۹۹۷۴۰۷ ۴۰۷
مرکز تجاری سازی آقای سخدری ۳۱۹۹۷۵۳۹ ۵۳۹
مسئول هماهنگی امور اجرایی آقای پوراکبر ۳۱۹۹۷۴۱۱ ۴۱۱
گروه افزودنی های غذایی خانم بلوریان ۳۱۹۹۷۴۱۵ ۴۱۵
خانم حسینی ۳۱۹۹۷۴۱۶ ۴۱۶
آقای  حسینی ۳۱۹۹۷۴۱۷ ۴۱۷
گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی خانم مهربان-آقای احتیاطی ۳۱۹۹۷۴۲۱ ۴۲۱
آزمایشگاه صنایع غذایی خانم شکوری و هنگوال ۳۱۹۹۷۴۲۶ ۴۲۶
گروه فرآوری مواد غذایی آقایان هاشمی و گلی موحد ۳۱۹۹۷۴۳۲ ۴۳۲
آقای بیرقی طوسی ۳۱۹۹۷۴۳۳ ۴۳۳
خانم دکتر میلانی ۳۱۹۹۷۴۳۱ ۴۳۱
گروه قارچ آقایان پوریانفر و جانپور- خانم رضاییان ۳۱۹۹۷۴۳۶ ۴۳۶
پایلوت رنگ و آزمایشگاه قارچ خانم ها شاه طهماسبی و بلوریان و حسینی ۳۸۷۸۸۵۰۹ -
گروه ریزسازواره ­ های صنعتی خانم عامری ۳۱۹۹۷۴۴۱ ۴۴۱
خانم نوشهری-آقای کاراژیان ۳۱۹۹۷۴۴۲ ۴۴۲
مرکز تحقیقات عفونت­های منتقله از خون آقای هدایتی مقدم ۳۱۹۹۷۴۴۶ ۴۴۶
آقای سلطانیان و خانم احمدی ۳۱۹۹۷۴۴۷ ۴۴۷
آقای مساوات ۳۱۹۹۷۴۴۸ ۴۴۸
گروه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی آقای فرشچیان ۳۱۹۹۷۴۴۵ ۴۴۵
خانم لوایی و آقای جلالیان ۳۱۹۹۷۴۴۷ ۴۴۷
آقای آزاده ۳۱۹۹۷۴۴۹ ۴۴۹
آقای رئیس المحدثین-خانم حسن زاده ۳۱۹۹۷۴۵۱ ۴۵۱
آقایان نادری-میراحمدی و خانم حقیقی ­طلب ۳۱۹۹۷۴۵۲ ۴۵۲
گروه گیاهان زینتی آقای شریفی-خانم خرازی ۳۱۹۹۷۴۵۶ ۴۵۶
خانم خادم ۳۱۹۹۷۴۵۸ ۴۵۸
خانم تیموری-خانم مرادیان ۳۱۹۹۷۴۶۱ ۴۶۱
گروه مواد آقای مولودی ۳۱۹۹۷۴۷۱ ۴۷۱
آقای صادقی اول شهر ۳۱۹۹۷۴۷۲ ۴۷۲
آقای مولوی ۳۱۹۹۷۴۷۳ ۴۷۳
آقای مهدوی شهری ۳۱۹۹۷۴۷۴ ۴۷۴
خانم صالحی ۳۱۹۹۷۴۷۵ ۴۷۵
خانم نوخاسته ۳۱۹۹۷۴۷۶ ۴۷۶
آقای ملک جعفریان ۳۱۹۹۷۴۷۷ ۴۷۷
مجتمع فنی و مهندسی آقای امیرآبادی ۳۱۹۹۷۴۸۱ ۴۸۱
آقای نجار مقدم ۳۱۹۹۷۴۸۲ ۴۸۲
آقای رضوان پناه ۳۱۹۹۷۴۸۳ ۴۸۳
آزمایشگاه عملیات حرارتی ۳۱۹۹۷۴۸۴ ۴۸۴
آزمایشگاه متالوگرافی ۳۱۹۹۷۴۸۵ ۴۸۵
آبدارخانه مجتمع ۳۱۹۹۷۴۸۶ ۴۸۶
معاونت پزشکی  
مسئول دفتر معاونت آقای حسین زاده ۳۱۹۹۷۴۰۱ ۴۰۱
مدیر اجرایی آقای واحدی ۳۱۹۷۹۴۲۲ ۴۲۲
آزمایشگاه شماره 1 (رازی)     -
اطلاعات و جوابدهی آقایان معینی قالیباف-جانثار جمعه پور-یوسفی ۳۱۹۹۷۶۰۰-۱ ۶۰۰
مدیریت آقای قدسی ۳۱۹۹۷۶۱۰ -
بیمه گری خانم ها برازنده-خدیجه و صالحه حیدری ۳۱۹۹۷۶۰۸ ۶۰۸
مدیر داخلی آقای قدسی ۳۱۹۹۷۶۱۰ ۶۱۰
مسئول فنی آقایان دکتر هاشمیان-دکتر زارع ۳۱۹۹۷۶۱۱ ۶۱۱
تریا   ۳۱۹۹۷۶۱۴ ۶۱۴
غربالگری خانم سلحشور ۳۱۹۹۷۶۱۵ ۶۱۵
ایمونولوژی-hplc خانم ها تقی آبادی-جابری-غروی و آقایان ظهیری-اسحاق نیا-شمسواری ۳۱۹۹۷۶۱۶ ۶۱۶
خون شناسی خانم ها بنی نجار و صغیری-آقای قربانی ۳۱۹۹۷۶۱۷ ۶۱۷
بیوشیمی آقایان معینی فر-خندان ۳۱۹۹۷۶۱۸ ۶۱۸
cl آقایان امینی-شورابی-محمدی نسب-خوشحال ۳۱۹۹۷۶۱۹ ۶۱۹
مولکولی و ویروس شناسی خانم ها شفائی و امیری ۳۱۹۹۷۶۲۸ ۶۲۸
آسیب شناسی آقای پهلوان ۳۱۹۹۷۶۲۹ ۶۲۹
تهیه و توزیع آقایان حسینیان و گفتاری ۳۱۹۹۷۶۳۰ ۶۳۰
نمونه گیری برادران آقایان مرتضوی-اسحاق نیا-رضوی کهن ۳۱۹۹۷۶۳۱ ۶۳۱
نمونه گیری خواهران خانم ها حیدری مقدم-مهاجر-شیرزاد-مختارشاهی-امینیان-ایازی-هاشمی ۳۱۹۹۷۶۳۲ ۶۳۲
تاسیسات   ۳۱۹۹۷۶۴۵ ۶۴۵
تفکیک و جداسازی سرم آقایان قاینی-محمدی-حاجی ملکی ۳۱۹۹۷۶۵۲ ۶۵۲
آموزش و کنترل کیفی خانم ها خلیلی فر و صغیری ۳۱۹۹۷۶۵۳ ۶۵۳
میکروب شناسی خانم آقاخانی ۳۱۹۹۷۶۶۰ ۶۶۰
کلینیک داخلی (درمانگاه کبد)   ۳۸۵۵۷۹۷۰  
پذیرش خانم رحیمی ۳۱۹۹۷۶۳۹ ۶۳۹
پرستاری ختنم فرخزاد-آقای بلوچی ۳۱۹۹۷۶۴۰ ۶۴۰
مدیریت خانم دکتر میری ۳۱۹۹۷۶۴۲ ۶۴۲
خدمات - ۳۱۹۹۷۶۴۱ ۶۴۱
پشتیبانی آقای روشن ۳۱۹۹۷۶۴۴ ۶۴۴
مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک   ۳۸۵۵۷۹۷۲  
پذیرش خانم ها نیکخواه-منصوری ۳۱۹۹۷۶۲۷ ۶۲۷
مدیریت خانم دکتر صدر نبوی ۳۱۹۹۷۶۲۴ ۶۲۴
آزمایشگاه ژنتیک خانم ها احمدزاده-خطیب-ریاحی-سمیعی-انصاری ۳۱۹۹۷۶۲۵ ۶۲۵
  آقایان جاری پور-ایران منش و خانم ها داوری-قدسی ۳۱۹۹۷۶۲۶ ۶۲۶
مشاوره خانم منصوری ۳۱۹۹۷۶۴۹ ۶۴۹
پشتیبانی آقای روشن ۳۱۹۹۷۶۴۴ ۶۴۴
خدمات - ۳۱۹۹۷۶۴۱ ۶۴۱
آزمایشگاه شماره 2 (طلاب) آقای بنی هاشمی ۳۲۷۳۵۴۴۴-۳۲۷۳۱۱۷۷ -
فکس ۳۲۷۶۸۴۴ -
آزمایشگاه نیشابور آقای طاهرآبادی ۴۳۳۳۳۱۸۰ -
فکس ۴۳۳۳۷۰۴۲  
آزمایشگاه گناباد خانم شاطری ۵۷۲۲۳۸۱۶ -
فکس ۵۷۲۲۶۱۶۶  
کلینیک دندانپزشکی بخش اطلاعات(آقایان حسینی‌رضایی-نظری-مقدم - اله‌وردی)

۳۸۴۰۳۲۶۴-۳۸۴۱۰۹۰۷

۳۸۴۱۲۲۲۲

۱۱۱-۱۱۲
مدیر داخلی(آقای فیاض) ۱۰۰
مدیر کلینیک(آقای دکتر شمسیان) ۴۱۵
مرکز علمی کاربردی  
مسئول دفتر مرکز خانم حقانی ۳۱۹۹۷۲۷۰ ۲۷۰
بایگانی آقای ابراهیم زاده ۳۱۹۹۷۲۷۱ ۲۷۱
دبیرخانه خانم حسینی ۳۱۹۹۷۲۷۵ ۲۷۵
امور فارغ التحصیلان خانم ملازم و قادری-آقای شکوری ۳۱۹۹۷۲۸۳ ۲۸۳
امور مالی آقای زرقانی ۳۱۹۹۷۲۸۴ ۲۸۴
اداره آموزش آقای اسعدی ۳۱۹۹۷۲۷۲ ۲۷۲
خانم مینایی ۳۱۹۹۷۲۴۷ ۲۴۷
خانم طلایکی ۳۱۹۹۷۲۴۸ ۲۴۸
خانم عباس زاده گنجی ۳۱۹۹۷۲۴۹ ۲۴۹
امور اساتید آقای زیبایی ۳۱۹۹۷۲۷۹ ۲۷۹
مدیر گروه فرهنگ و هنر خانم رمضانیان ۳۱۹۹۷۲۷۴ ۲۷۴
مدیر گروه حسابداری آقای ابراهیمی ۳۱۹۹۷۲۸۸ ۲۸۸
مدیرگروه کامپیوتر آقای اخلاقی ۳۱۹۹۷۲۷۸ ۲۷۸
مدیر گروه حقوق آقای پورحسینی ۳۱۹۹۷۲۹۲ ۲۹۲
مدیر گروه زبان خانم باقرزاده ۳۱۹۹۷۲۶۸ ۲۶۸
دبیر شورای آموزشی آقای اعتضاد ۳۱۹۹۷۲۸۷ ۲۸۷
امور کلاس ها خانم نژادقرائی ۳۱۹۹۷۲۶۱ ۲۶۱
امور دانشجویی و فرهنگی آقای جهانی شرق-آقای شیرانی ۳۱۹۹۷۲۹۰ ۲۹۰
مدیر پژوهش آقای شریعتی ۳۱۹۹۷۲۸۵ ۲۸۵
کارشناس پژوهش آقای کوهستانی ۳۱۹۹۷۲۹۳ ۲۹۳
کارشناس کامپیوتر آقای حیدری ۳۱۹۹۷۲۸۶ ۲۸۶
دفتر ارتباط با صنعت - ۳۱۹۹۷۲۷۶ ۲۷۶
دفتر کارآفرینی آقای خورسند قاینی ۳۱۹۹۷۲۹۱ ۲۹۱
کتابخانه آقای شیخ علیشاهی ۳۱۹۹۷۲۴۰ ۲۴۰
تاسیسات آقای جمعیتی ۳۱۹۹۷۲۰۲ ۲۰۲
تایپ و تکثیر خانم کرمی ۳۱۹۹۷۲۲۲ ۲۲۲
آزمایشگاه شیمی - ۳۱۹۹۷۲۹۵ ۲۹۵
آبدارخانه کتابخانه - ۳۱۹۹۷۲۲۱ ۲۲۱
آبدارخانه علمی کاربردی - ۳۱۹۹۷۲۸۰ ۲۸۰
مجتمع شریعتی اطلاعات و نگهبانی ۳۱۹۹۷۲۱۱ ۲۱۱
۳۸۴۳۳۶۱۴-۶  
۳۸۴۴۰۱۱۷-۸ -
آموزش عالی شعبه کاشمر  
مجتمع آموزشی اطلاعات و نگهبانی ۵۵۲۵۰۸۸۰۰-۲ -
پژوهشکده گردشگری  
دفتر پژوهشکده خانم طاهری ۳۱۹۹۷۵۰۱ ۵۰۱
اداره پژوهشی پژوهشکده آقای معینی ۳۱۹۹۷۵۰۳ ۵۰۳
آقای دبیری ۳۱۹۹۷۵۳۵ ۵۳۵
کتابخانه خانم اقبالی ۳۱۹۹۷۵۰۵ ۵۲۰
گروه جامعه شناسی گردشگری آقای بخشی ۳۱۹۹۷۵۰۶ ۵۰۶
خانم رضوی زاده ۳۱۹۹۷۵۰۷ ۵۰۷
آقای قهرمان ۳۱۹۹۷۵۰۸ ۵۰۸
خانمها بستان و هاشمیان ۳۱۹۹۷۵۰۹ ۵۰۹
گروه علوم اجتماعی آقای هاجری ۳۱۹۹۷۵۱۱ ۵۱۱
آقای برات نژاد و قاضی-خانم رضازاده ۳۱۹۹۷۵۱۲ ۵۱۲
آقایان رضایی- میرمحمد تبار- نیکجو و خانم خسروی ۳۱۹۹۷۵۱۳ ۵۱۳
خانم عیدگاهیان ۳۱۹۹۷۵۰۸ ۵۰۸
آقای بابایی-آقای رحیمی ۳۱۹۹۷۵۱۵ ۵۱۵
گروه مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری خانم توانگر ۳۱۹۹۷۵۱۹ ۵۱۹
آقای مبینی ۳۱۹۹۷۵۲۲ ۵۲۲
خانم ثابت تیموری ۳۱۹۹۷۵۲۳ ۵۲۳
گروه توسعه پایدار شهری-منطقه ای خانم پارساپور ۳۱۹۹۷۵۱۶ ۵۱۶
آقای آقاجانی ۳۱۹۹۷۵۲۴ ۵۲۴
خانم رزاقیان ۳۱۹۹۷۵۲۵ ۵۲۵
خانم تجویدی و آقای علیزاده ۳۱۹۹۷۵۲۶ ۵۲۶
خانم فروغ زاده ۳۱۹۹۷۵۲۷ ۵۲۷
خانم سلطانی ۳۱۹۹۷۵۲۸ ۵۲۸
خانم رسول زاده ۳۱۹۹۷۵۲۹ ۵۲۹
آقای مسعودی ۳۱۹۹۷۵۳۱ ۵۳۱
گروه اقتصاد گردشگری آقای براتی ۳۱۹۹۷۵۳۲ ۵۳۲
خانم رحمانی ۳۱۹۹۷۵۳۳ ۵۳۳
خانم خاکسار ۳۱۹۹۷۵۳۴ ۵۳۴
آقای رهنما ۳۱۹۹۷۵۱۸ ۵۱۸
خانم زارعی ۳۱۹۹۷۵۱۰ ۵۱۰
خانم استادفر ۳۱۹۹۷۵۴۱ ۵۴۱
مرکز خدمات تخصصی آقای اعلم صمیمی ۳۱۹۹۷۵۳۸ ۵۳۸
دفتر اشتغال دانش آموختگان آقای جواد سخدری ۳۱۹۹۷۵۳۹ ۵۳۹
آقای علیرضایی-آقای حسن سخدری ۳۱۹۹۷۵۴۰ ۵۴۰
دبیرخانه اشتغال خانم شهریاری ۳۱۹۹۷۵۴۲ ۵۴۲
خانم زارعی ۳۱۹۹۷۵۴۳ ۵۴۳
خانم بیک زاده ۸۷۹۱۰۰۰ ۵۴۸
فناوری اطلاعات آقای لاجوردی-آقای قیطاسی ۳۱۹۹۷۵۴۶ ۵۴۶
آبدارخانه پژوهشکده - ۳۱۹۹۷۵۴۷ ۵۴۷
مرکز تخصصی خدمات روانشناسی پذیرش ۳۷۶۴۷۰۰۰ -
خانم عادلیان ۳۷۶۶۲۷۶۴ -
شماره های فاکس سازمان  
نام واحد   شماره فاکس  
ریاست   ۳۱۹۹۷۱۹۹  
فاکس سازمان   ۳۱۹۹۷۱۹۷  
خبرگزاری های ایسنا و ایکنا   ۳۱۹۹۷۱۹۶