مدیر گروه پژوهشی ریزسازوراه‌های صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

ریزجلبک‌ها، منجر به بهبود ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی می‌شوند

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۴ کد : ۲۷۵۲۰ پژوهش و فناوری
مدیر گروه پژوهشی ریزسازوراه‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه امروزه استفاده از رنگ‌های طبیعی به جای رنگ‌های سنتتیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است، گفت: اسپیرولینا پلاتنسیس از معروفترین ریزجلبک‌های خوراکی حاوی پروتئین و رنگدانه فایکوسیانین است.
ریزجلبک‌ها،  منجر به بهبود ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی می‌شوند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مریم عامری با بیان این مطلب افزود: ریزجلبک‌ها منابع غنی ترکیبات مغذی و رنگ‌های طبیعی هستند که در پی افزودن به فرآورده‌هایی مانند نان، بیسکوئیت، کیک و ژله، علاوه بر بهبود ارزش تغذیه‌ای باعث بهبود خواص فیزیکی آنها می‌شود.

به گفته وی، اسپیرولینا پلاتنسیس به دلیل محتوای پروتئین و رنگدانه‌های فایکوسیانین و فایکواریترین زیاد برای غنی‌سازی مواد غذایی استفاده دارد.

وی ادامه داد: ریزجلبک‌ها به دلیل تعـادل ترکیبـات شـیمیایی، منـابع زیستی مهمی برای تولید محصولات و کاربردهای جدید بوده و می‌توانند به عنوان بهبوددهنده ارزش تغذیـه‌ای غـذاها و خوراک دام مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. آنهـا حـاوی مـواد ارزشمند مانند اسیدهای چرب غیراشباع، رنگدانه‌هـا، آنتـی اکسیدان‌ها، ترکیبات دارویی و دیگر ترکیبات فعـال زیسـتی هستند.

وی بیان کرد: از میان بسیاری از ترکیبات مغذی حاصل از ریز جلبک‌ها، رنگدانه‌ها به دلیل کاربرد زیـاد و اسـتخراج آسـان، اهمیت تجاری رو به رشدی یافته‌اند.

مدیر گروه پژوهشی ریزسازوراه های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی عنوان کرد: در حـال حاضـر تولیـد تجاری بسیاری از رنگدانه‌ها از منابع غیرطبیعـی اسـت. بـه دلیل اثرات سمی گزارش شده از رنگ‌های سـنتتیک، دلایـل مختلفی برای استفاده از رنگ‌های طبیعی در مصارف دارویی و غذایی وجود دارد. لذا افزایش قابـل تـوجهی در تمایـل بـه جایگزینی رنگدانه‌های سیانوباکتری‌ها به خصوص اسپیرولینا وجود دارد.

عامری خاطرنشان کرد: مخلوط بیشماری از ریزجلبک‌هـا را در فروشـگاه‌هـا بـه شکل‌های قرص، پودر، کپسول، پاستیل‌ها و مایعات به عنوان مکمل‌های غذایی می‌توان یافت. آنها همچنین می‌توانند بـا محصولات غذایی (مثل پاستا، بیسکوئیت‌ها، نان، اسـنک‌هـا، آبنبات، ماست و نوشیدنی‌های غیرالکلـی) ترکیـب شـوند و اثرات سلامتی‌بخش نشان دهند.

 


نظر شما :