سرپرست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر خبر داد:

برگزاری اولین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت غیرحضوری در این موسسه در بین موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی کشور

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۷ کد : ۱۸۷۶۱ آموزشی
سرپرست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر از اولین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت غیر حضوری با استفاده از سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی ( امجد ) در بین موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی کشور در این موسسه خبر داد.
برگزاری اولین جلسه دفاع  از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت غیرحضوری در این موسسه در بین موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس علیرضا حاتمی با بیان این مطلب افزود: دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد موسسه از شهرستان بجستان و کاشمرتوانستند بدون حضور فیزیکی و با رعایت همه ضوابط به خوبی از پایان نامه خود دفاع نمایند .

وی تصریح کرد: بررسی پارافرومون بر جمعیت پسیل پسته (Agonoscena pistaciae (Hem: Psyllidae در شهرستان بجستان و بررسی کارایی سرکه‌ی چوب در کنترل مگس جالیزDacus ciliatus، عنوان های پایان نامه هایی بودند که این دو دانشجو از آنها دفاع نمودند.

وی بیان کرد: تمامی شرایط و ضوابط لازم برای دفاع پایان نامه طبق مقررات تحصیلات تکمیلی و آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته با برنامه ریزی مناسب انجام گردید.


نظر شما :