سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر منصوب شد

۱۵ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۶ کد : ۱۱۹۹۳ آموزشی
مهندس علیرضا حاتمی، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر
سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر منصوب شد

طی حکمی، مهندس علیرضا حاتمی، به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، طی حکمی از سوی محمدعلی گودرزی، سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، مهندس علیرضا حاتمی به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر منصوب شد


نظر شما :