نشست کتاب در عصر دیجیتال

۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۴

"نشست کتاب در عصر دیجیتال" با همکاری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، پردیس کتاب و کافه کتاب در محل سالن شورا مجتمع دکتر شریعتی جهاددانشگاهی برگزار گردید؛ در این نشست در خصوص مزایا و معایب کتاب دیجیتال و کتاب چاپی بحث شد.