گزارش تصویری نشست معاون مهندسی و پشتیبانی ساخت مدیریت کالا شرکت ملی نفت با پژوهشگران گروه پژوهشی مواد و متالورژی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۴