بازدید رییس جهاددانشگاهی خراسان رضوی و هیات همراه از جهاددانشگاهی نیشابور و انعقاد تفاهم نامه فی مابین با خیرین و فرماندار این شهرستان

۰۶ مهر ۱۳۹۹ ۲۰