گزارش تصویری بازدید محمد صفایی، منتخب مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی از فعالیت های جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۳