گزارش تصویری نشست دوجانبه بین جهاددانشگاهی و استانداری خراسان رضوی در زمینه گردشگری

۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۸